Lista aktualności Lista aktualności

Dni Otwarte EU w Nadleśnictwie Choczewo

Młodzież poznaje inwestycje wzniesione ze środków UE

     12 maja 2016 roku w Nadleśnictwie Choczewo odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Odwiedzający mogli zobaczyć obiekty w leśnictwie Białogóra, które powstały dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

     Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W zajęciach edukacyjnych wzięło udział aż 219 uczestników. Uczestnikami byli głównie uczniowie z okolicznych szkół podstawowych, funkcjonujących się na terenie działania Nadleśnictwa Choczewo. Tematem przewodnim była prezentacja przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektów „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", w ramach którego można było zobaczyć zastawkę na cieku Bezimienna oraz "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

     W ramach projektu zalesiony został teren popoligonowy oraz zaadoptowano na zimowisko dla nietoperzy i miejsce gniazdowania jaskółek dawny bunkier wojskowy. Zwiedzający dowiedzieli się wiele ciekawych informacji o gatunkach nietoperzy i jaskółek zamieszkujących dawny bunkier. Każdy uczestnik mógł sam ocenić efekty zalesienia zniszczonej powierzchni. Omówiono cele i zamierzenia jakie przyświecały omawianym tematom oraz efekty zrealizowanych projektów.

Pogoda sprzyjała zwiedzaniu. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie wieży p.poż., z której rozciągała się przepiękna panorama na nadmorską okolicę.

     Podsumowaniem dni otwartych był quiz, w którym można było wygrać atrakcyjne nagrody, przypominające o działaniach zrealizowanych przy pomocy Operacyjnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

     Wszystkim uczestnikom ślicznie dziękujemy i zapraszamy do odkrywania kolejnych atrakcji choczewskich lasów !