Lista aktualności Lista aktualności

Dni Otwarte Funduszy Unijnych w Nadleśnictwie Choczewo już za nami!

19 maja 2017 roku w Nadleśnictwie Choczewo odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Odwiedzający mogli zobaczyć obiekty w leśnictwie Białogóra, które powstały dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Akcja miała na celu promocję projektów dofinansowanych ze środków unijnych w Lasach Państwowych. Dzieci mogły zobaczyć miejsca na co dzień nie dostępne dla zwiedzających. Pogoda sprzyjała zwiedzaniu. W akcji wzięło udział 140 uczestników,  głównie uczniów szkół podstawowych.

Tematem przewodnim była prezentacja przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektów „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" oraz "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP". Omówiono również działania, które obecnie są realizowane w Nadleśnictwie Choczewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego pn. „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną".

Plan zwiedzania obejmował:

- dawny teren strzelnicy wojskowej, na której rośnie las sosnowy wyhodowany z wielkim trudem,

- zastawkę na cieku Bezimienna,

- dawny bunkier zaadoptowany na zimowisko dla nietoperzy i miejsce gniazdowania jaskółek

- wieżę przeciwpożarową.

Uczestnicy mogli zobaczyć jaki efekty przyniosły działania leśników w temacie retencji i rekultywacji, poznać mieszkańców dawnego bunkra oraz przyjrzeć się  na czym polega praca obserwatora wieży przeciwpożarowej. Dzieci dowiedziały się wiele o projektach związanych z funduszami unijnymi, ale co najważniejsze spędziły czas na łonie natury. Akcja miała również na celu wzbudzenie w uczestnikach  poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę. Jako leśnicy dbamy aby przyroda  była w jak najlepszej formie, dlatego też wykonujemy szereg działań ochronnych i prewencyjnych.

Podsumowaniem dni otwartych był quiz, w którym można było wygrać atrakcyjne nagrody, uczestnicy mogli w ten sposób  utrwalić zagadnienia omówione podczas wycieczki po „leśnych inwestycjach w przyrodę".

Wszystkim uczestnikom ślicznie dziękujemy i zapraszamy do odkrywania kolejnych atrakcji choczewskich lasów !