Lista aktualności Lista aktualności

Handel nad morzem - sezon letni 2016

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę 6 placów w m. Lubiatowo pod handel w sezonie letnim 2016 r.

Nadleśnictwo Choczewo ogłosiło przetarg nieograniczony na dzierżawę 6 placów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie plaży w m. Lubiatowo pod handel obwoźny w sezonie letnim 2016 r.

     Wydzierżawić na okres od 24.06.2016 r. do 31.08.2016 r. można 6 placów o powierzchni od 10 - 20 m2. Po szczegóły dotyczące specyfikacji przetargu oraz informacje o możliwości pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Choczewo. Oferty składać można 10.06.2016 r.

Link do wskazanego zasobu podajemy poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/komunikaty_i_ogloszenia

Orientacyjne rozmieszczenie placów pod dzierżawę obrazuje załącznik poniżej: