Lista aktualności Lista aktualności

Handel nad morzem - sezon letni 2021

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę 2 placów w m. Lubiatowo pod handel obwoźny w sezonie letnim 2021 r.


     Nadleśnictwo Choczewo ogłosiło pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę 2 placów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie plaży w m. Lubiatowo pod handel obwoźny w sezonie letnim 2021 r.

     Wydzierżawić na okres od 15.06.2021r. do 31.08.2021r. można 2 place handlowe w tym: 1 o powierzchni 10 m2 oraz 1 o powierzchni 20 m2.

Po szczegóły dotyczące specyfikacji przetargu oraz informacje o możliwości pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Choczewo. Oferty można składać do 08.06.2021 r. do godz. 13.30 w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Choczewo przy ul. Świerkowej 8, 84-210 Choczewo.

 

Link do wskazanego zasobu BIP Nadleśnictwa Choczewo podajemy poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/komunikaty_i_ogloszenia

Orientacyjne rozmieszczenie dwóch placów pod dzierżawę z przedstawionych sześciu proponowanych lokalizacji obrazuje załącznik poniżej:

http://www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl/documents/688441/36105892/Lubiatowo_mapa_punkty_handlowe_2018-page-001.jpg/e91bd6a3-c854-7dd0-bcf7-21ffe0546f46?t=1560168933871