Lista aktualności Lista aktualności

Kolejny rok walki ze śmieciami w lesie

W 2016 roku usuneliśmy z terenów leśnych ponad 27 ton śmieci. Wszystko za sprawą dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku.

Nadleśnictwo Choczewo otrzymało w 2016 roku dofinansowanie na zadanie "Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Choczewo" z WFOŚ i GW w Gdańsku.

Umowa dotacji WFOŚ/D/508/80/2016

koszt kwalifikowany zadania - 41 262 zł

dotacja celowa WFOŚ i GW w Gdańsku 25 000 zł

Łącznie sprzątnięto i wywieziono ponad 27 ton śmieci różnego rodzaju. Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty. Myślimy  że, wszystkie nasze działania polegające na utrzymaniu czystości oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej promującej prawidłowe zachowania w lesie, przyniosą w przyszłości pożądany efekt w postaci mniejszej ilości śmieci, co zaobserwowaliśmy w tym roku. 

https://wfos.gdansk.pl/