Lista aktualności Lista aktualności

Nauka w służbie lasom

ZAGLĄDAMY NA POWIERZCHNIE DOŚWIADCZALNE INSTYTUTU DENDROLOGII PAN ARBORETUM KÓRNICKIEGO W LEŚNICTWIE DĄBRÓWKA

Las, jako dobro narodowe, gwarantuje wszystkim mieszkańcom naszego kraju dostęp do wszystkich jego funkcji, poczynając od funkcji produkcyjnych poprzez funkcje ekologiczne, a na funkcjach społecznych kończąc.

    Do pełnego wykorzystania tych celów przez społeczeństwo niezbędna jest ciężka praca polskich leśników, ale nie tylko. Wspomnieć w tym miejscu należy o roli jaką pełnią wszelkiego rodzaju badania naukowe prowadzone przez ludzi nauki na terenach leśnych całego kraju.

  Prace badawcze tego rodzaju prowadzone są również na terenie Nadleśnictwa Choczewo. W Leśnictwie Dąbrówka, dla przykładu, realizowane są badania z wykorzystaniem powierzchni doświadczalnych, które stanowią tzw. naturalne banki genów.

    Badania prowadzi Instytut Dendrologii PAN Arboretum Kórnickie. Doświadczenia prowadzone są już od dwudziestu lat. W ramach tych prac założone zostały trzy powierzchnie badawcze sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego oraz dębu bezszypułkowego. W przypadku sosny - najbardziej popularnego gatunku w naszych lasach, sadzonki zostały wyhodowane w ponad 40 miejscach na terenie całego kraju.

    W ciągu roku naukowcy dwukrotnie dokonują pomiaru wszystkich drzew. Mierzy się przyrost na grubość, pokrój korony, wysokość i wiele innych elementów. Celem tych badań jest wyhodowanie sosny o najlepszych właściwościach genetycznych, odpornej na zmiany klimatyczne, charakteryzującej się najlepszymi przyrostami, jakością drewna itp. Podobnie jest z powierzchniami doświadczalnymi buka oraz dębu.

    Ciekawostką niewątpliwie jest fakt, że w prowadzonych badaniach bardzo dobre wyniki osiągają sadzonki pochodzące z terenu Pomorza, a ściślej - z terenu Nadleśnictw: Choczewo, Wejherowo oraz Kwidzyn, czyli z terenu Dyrekcji Regionalnej LP w Gdańsku.

    Pochylmy czoła przed naukowcami za ich wielki wkład i zaangażowanie w ich prace oraz trud, który z pewnością przyniesie owoce odczuwalne w kolejnych pokoleniach naszych drzewostanów. Badania te na pewno nie pójdą na marne i przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, zdrowotne, krajobrazowe dla przyszłych pokoleń Polaków. Dzisiejsze działania naukowców bez wątpienia sprawią, że nasze wnuki i prawnuki nie będą musiały się wstydzić pracy swoich ojców i dziadków, a badania naukowe oraz praca leśników osiągną w przyszłości należną im wartość.