Lista aktualności Lista aktualności

O korniku drukarzu raz jeszcze

Kornik drukarz Ips typographus (coleoptera: Scolytinae) to niepozorny, ale jeden z najgroźniejszych kambiofagów świerka ( gatunków odżywiających się kambium – w warstwie pomiędzy drewnem i łykiem ), posiadający olbrzymi potencjał rozrodczy. Żerując uszkadza miazgę, co powoduje zamieranie drzew.

Kornik drukarz Ips Typographus, fot. Maciej Rewers.

W okresie spoczynku atakuje głównie drzewa osłabione, ale w warunkach sprzyjających, gdzie licznie wystąpi materiał lęgowy w bardzo krótkim czasie może dojść do gradacji owada. Wówczas przechodzi on ze szkodnika wtórnego atakującego tylko drzewa osłabione w szkodnika pierwotnego zasiedlającego piękne zdrowe drzewa i całe drzewostany. Powyższą tezę przedstawia zdjęcie poniżej.

Drzewostan zaatakowany przez kornika drukarza, fot. ZOL Łódź.

Każda gradacja pogarsza stan sanitarny drzewostanu, a pogorszenie stanu lasu sprzyja występowaniu szkodliwych owadów. W związku z tym, że jest to najgroźniejszy chrząszcz przyczyniający się do masowego zamierania drzewostanów świerkowych, stosuje się różne metody przeciwdziałania gradacji kornika drukarza. Jedną z nich jest prawidłowe utrzymanie stanu sanitarnego, bieżące usuwanie posuszu czynnego przed wylotem młodych chrząszczy, wykładanie pułapek klasycznych, a także prawidłowe stosowanie pułapek feromonowych, za pomocą których monitoruje się dynamikę występowania i przestrzenne rozmieszczenie korników.

Chodniki macierzyste z nyżami jajowymi młodego pokolenia, fot. Maciej Rewers.

Drzewo zaatakowane przez kornika drukarza. O obecności chrząszcza świadczą trocinki, fot. Maciej Rewers..

Masowe gradacje kornika powodują duże straty gospodarcze i przyrodnicze i nie dotyczą części środowiska leśnego jednego działu gospodarki leśnej, ale przyczyniają się do zmian w całym środowisku leśnym i zmian w zakresie prac prowadzonych w gospodarce leśnej. Owad powoduje zmiany mikrosiedliskowe, których następstwem może być destabilizacja i brak odporności na działanie różnych czynników biotycznych, abiotycznych czy antropogenicznych. Małe formy występowania kornika mogą wpłynąć korzystnie na drzewostan z punktu ekologicznego. W celu ograniczenia populacji kornika drukarza i jej monitorowania, choczewscy leśnicy stosują wyżej opisane metody, by zapobiec gradacji kornika. Powszechnie stosuje się pułapki klasyczne, których zadaniem jest zwabienie chrząszcza do drzewa pułapkowego, a gdy je zasiedli terminowe usunięcie drewna z lasu lub okorowanie go w celu zapobiegnięcia wylotu młodego pokolenia chrząszczy z drewna.

Pułapka klasyczna, fot. Maciej Rewers.

Kolejnym sposobem monitorowania i częściowo również zwalczania gradacji korników jest stosowanie pułapek feromonowych. Są to urządzenia różnych konstrukcji ale mające wspólną zasadę - mają zwabić kornika i przetrzymać go w pułapce do czasu jej kontroli przez leśniczego. Podczas każdej kontroli pułapki feromonowej należy przeliczyć ilość odłowionych korników i liczbę tę wpisać do stosownej dokumentacji. Powyższe dane poddaje się analizie i na ich podstawie można stwierdzić, czy populacja korników na danym terenie uległa zwiększeniu, czy jest na poziomie znośnym gospodarczo i nie stanowi zagrożenia dla struktur drzewostanów. Poniższe zdjęcia przedstawiają pułapki feromonowe stosowane w Nadleśnictwie Choczewo w celu rejestracji odłowu korników. JEDNOCZEŚNIE BARDZO PROSIMY O NIE NISZCZENIE ZAINSTALOWANYCH PUŁAPEK !.

 

 Pułapki feromonowe Thysona i IBL-2, fot. Maciej Rewers.

Ściana zapachowa utworzona przez pułapki służąca do zwabienia korników, fot. Maciej Rewers.