Lista aktualności Lista aktualności

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNU W SASINIE – CEL WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY (3 place jednocześnie)

Nadleśnictwo Choczewo ogłosiło pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych (kat. użytkowa R VI klasy gleboznawczej) położonych w bliskim sąsiedztwie wsi Sasino:

1. oddział 299-j-00 Leśnictwa Sasino, (R VI) o powierzchni 642 m2, (zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 434/2, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo) wyłącznie na cele wypoczynkowo-rekreacyjne z możliwością posadowienia obiektu rekreacji indywidualnej, bez prawa prowadzenia  działalności gospodarczej – plac nr 1;

 

2. oddział 299-j-00 Leśnictwa Sasino, (R VI) o powierzchni 642 m2, (zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 434/2, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo) wyłącznie na cele wypoczynkowo-rekreacyjne z możliwością posadowienia obiektu rekreacji indywidualnej, bez prawa prowadzenia  działalności gospodarczej – plac nr 2;

 

 

3. oddział 299-d-00 Leśnictwa Sasino, (R VI) o powierzchni 815 m2, (zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 435/3, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo) wyłącznie na cele wypoczynkowo-rekreacyjne z możliwością posadowienia obiektu rekreacji indywidualnej, bez prawa prowadzenia  działalności gospodarczej – plac nr 3.

 

Oferty składać można do 20.11.2020r., do godziny 11.30. w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Choczewo przy ul. Świerkowej 8, 84-210 Choczewo.

Po szczegóły dotyczące specyfikacji przetargu oraz informacje o możliwości pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Choczewo.

Link do wskazanego zasobu podajemy poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/komunikaty_i_ogloszenia

Lokalizacje oraz powierzchnie gruntów do wydzierżawienia obrazuje załącznik poniżej: