Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego

Wprowadza się Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 20.04.2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Choczewo.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
z późn. zm.;

 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 z późn. zm.;

 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.;

 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.;

 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393 z późn. zmian.).

 6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018).

 

Nadleśnictwo Choczewo wprowadza do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w „Regulaminie korzystania
z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych
i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Choczewo” (Plik do pobrania poniżej)