Lista aktualności Lista aktualności

Strażacy i leśnicy doskonalą swe umiejętności

10 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Choczewo odbyło się szkolenie połączone z ćwiczeniami terenowymi z ochrony przeciwpożarowej zorganizowane wspólnymi siłami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Nadleśnictwa Choczewo.

     Szkolenie miało na celu usprawnienie i koordynację czynności podejmowanych na wypadek akcji gaszenia pożarów prowadzonych na obszarach leśnych. Składało się ono z trzech etapów.

     Podczas pierwszego z nich została przedstawiona specyfika Nadleśnictwa Choczewo oraz problematyka gaszenia pożarów obszarów leśnych.

     W kolejnym etapie - części praktycznej zajęć - ochotnicy straży pożarnej zapoznali się z metodami BHP przy ścince drzew. Dzięki instruktażowi naszych leśników szczegółowo poznali tajniki techniki ścinki i okrzesywania drzew. Przeszli także szkolenie z zakresu użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz udzielania pierwszej pomocy.

     Podczas ostatniego etapu, który polegał na symulacji pożaru, strażacy doskonalili praktyczne umiejętności gaszenia pożaru dużych kompleksów leśnych.

     W ćwiczeniach uczestniczyli choczewscy leśnicy, którzy mieli okazję przetrenować procedury odnajdywania pożarów, ich zgłaszania, alarmowania o powstałym zagrożeniu i współpracy z jednostkami straży pożarnej oraz jednostki: OSP Choczewo, OSP Słajszewo, OSP Sasino, OSP Kopalino, OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Opalino, OSP Kaczkowo, OSP Nadole i JRG PSP Wejherowo.

     Uczestnikom i organizatorom dziękujemy za wizytę na terenie naszej jednostki oraz stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej