Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie pilarzy w Nadleśnictwie Choczewo

Szkolenie pilarzy z zakresu ścinki drzew i przestrzegania wymogów certyfikacji FSC i PEFC

01 sierpnia na terenie leśnictwa Szklana Huta na wspólnym szkoleniu spotkali się pracownicy nadleśnictwa i pilarze z Zakładów Usług Leśnych (ZUL) wykonujących usługi na terenie naszej jednostki. W ramach szkolenia przypominającego przedstawiono zostały robotnikom i brygadzistom ZUL wymogi i obowiązki wynikające z zapisów umów na wykonywanie usług związanych z gospodarką leśną.

Omówione zostały prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy: sposób zlecania i wykonywania prac leśnych, przestrzeganie zasad BHP, zasady zrywki i ścinki drewna. I właśnie to ostatnie zagadnienie zostało omówione szczegółowo. Wynika to z zasad BHP dokładnie określających sposób prowadzenia ścinki drzew. Prawidłowe prowadzenie pozyskania drewna jest jednym z podstawowych warunków uzyskania certyfikatu FSC i PEFC. Po krótkim teoretycznym szkoleniu wszyscy ruszyli w las na przygotowaną wcześniej pozycję rębną. Ściętych zostało kilkanaście drzew o różnej charakterystyce. Wśród pozyskanych drzew znalazły się pochylone, zawieszone, trudne, drzewa stojące przy młodej uprawie itp. Każdy przypadek był szczegółowo omawiany pod kątem przygotowania stanowiska, samej ścinki i postępowania przy okrzesywaniu i manipulacji drewna.

Wielu młodych pilarzy skorzystało z przedstawionych i omówionych przykładów, nawet starsi pracownicy uporządkowali swoją wiedzę, przypomnieli sobie podstawowe zasady i sposoby postępowania i co najważniejsze zwrócili uwagę na działania, które wykonywali rutynowo nie zawsze zgodnie z obowiązującymi zasadami.