Lista aktualności Lista aktualności

Szkółka Dąbrówka - jeszcze o produkcji sadzonek

Poznajemy metody produkcji sadzonek drzew i krzewów

     Odnowienie powierzchni, na których wycięto drzewostan odbywa się w głównej mierze za pomocą materiału sadzeniowego pochodzącego ze szkółek leśnych.

     Na terenie Nadleśnictwa Choczewo, sadzonki są dostarczane ze szkółki leśnej położonej nad jeziorem Dąbrze w miejscowości Dąbrówka. Jest to jedna z największych szkółek na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Produkcja sadzonek odbywa się tu na powierzchni około 7,0 ha i prowadzona jest na różne sposoby.

     Pierwszym z nich jest produkcja materiału sadzeniowego na powierzchni otwartej. Zebrane nasiona po odpowiednim ich przygotowaniu (stratyfikacji) zostają wysiane na kwaterach. Po wykiełkowaniu sadzonki zostają w danym miejscu, aż osiągną optymalne parametry pozwalające na wysadzenie ich w lesie.

     Kolejnym sposobem jest produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych. Nasiona zostają wysiane w namiotach foliowych, gdzie dokładnie można monitorować warunki potrzebne do optymalnego ich wzrostu. Po okresie jednego roku sadzonki zostają wydane na potrzeby odnowień i zalesień lub zostają zaszkółkowane (przesadzone) na terenie szkółki.

     Trzecim sposobem jest produkcja materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki w doniczkach wyhodowane tym sposobem są wykorzystywane do odnowień powierzchni szczególnie trudnych (np. tereny podmokłe).

     W bieżącym roku z terenu szkółki w m. Dąbrówka wyjechało około 1 200 000 szt. sadzonek co pozwoliło na odnowienie powierzchni ok. 165 ha. Dla zobrazowania jest to powierzchnia o wielkości ok. 200 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

     Osoby zainteresowane upiększaniem swych własnych posesji zapraszamy w okresie wczesnowiosennym oraz późnojesiennym do zakupu materiału sadzeniowego z naszej szkółki. Poniżej zamieszczamy cennik obowiązujący aktualnie w sprzedaży detalicznej sadzonek drzew i krzewów – zał. nr 3 zarządzenia.