Lista aktualności Lista aktualności

Wzmagamy ochronę życia i zdrowia poprzez zakup defibrylatora

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie działania Nadleśnictwa Choczewo zakupiliśmy AED – urządzenie służące do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

     AED to w pełni zautomatyzowane i proste w obsłudze urządzenie pozwalające na ochronę zarówno naszych pracowników jaki i przypadkowych osób.

     Zakupione urządzenie jest jednym z najlepszych urządzeń wykorzystywanych w ratownictwie o czym świadczy m.in. kompatybilność ze sprzętem znajdującym się w karetkach ratunkowych, a dzięki zastosowaniu klucza pediatrycznego umożliwia defibrylację zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Należy podkreślić, że użycie defibrylatora AED jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pierwszej pomocy, postępującej zgodnie z poleceniami głosowymi wydawanymi przez urządzenie.

     Defibrylator AED w okresie letnim (czerwiec-sierpień) zlokalizowany jest w naszym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Białogórze, natomiast przez pozostałą część roku w siedzibie Nadleśnictwa Choczewo.

       Dostęp do urządzenia zapewniony jest przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

     Zakupiony defibrylator znacząco podnosi bezpieczeństwo osób odpoczywających w rejonie nadmorskim i  włączony jest do Powszechnego Programu Dostępu do AED.