Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Założeń Planu

W związku z przystąpieniem do sporządzania projektu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Choczewo na lata 2024-2033, Nadleśnictwo Choczewo zawiadamia, że w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się posiedzenie Komisji Założeń Planu.

Celem KZP jest sformułowanie Założeń do planu urządzania lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000. Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 3 października z 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Nadleśnictwo Choczewo zaprasza do udziału w spotkaniu zainteresowane osoby.