Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwa Choczewo - stan na marzec 2021

Zgodnie z obowiązującym krajowym standardem odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL Nadleśnictwo Choczewo przedstawia wykaz drzewostanów referencyjnych znajdujących się na ternie naszego nadleśnictwa.

     Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Choczewo, można nadal zgłaszać do biura Nadleśnictwa.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest: Lidia Grochalska, tel.58 57 22 631, e-mail: lidia.grochalska@gdansk.lasy.gov.pl.

     W sprawach „ekosystemów referencyjnych położonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku można nadal swoje uwagi, pytania i opinie kierować również do biura RDLP w Gdańsku.

   Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.