Asset Publisher Asset Publisher

Zarybianie Jeziora Choczewo narybkiem szczupaka

            Nadleśnictwo Choczewo dokonało kolejnego w tym roku zarybienia jeziora zgodnie    z zapisami obowiązującego operatu rybackiego. Tym razem do zarybienia wykorzystano narybek jesienny szczupaka. Ogólna masa ryby przeznaczona do zarybienia wynosiła 190 kg. Stan zdrowotny dostarczonych ryb został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi. Materiał zarybieniowy został dostarczony w specjalistycznym basenie do transportu ryb żywych z aparaturą natleniającą wodę. Dzięki temu profesjonalnemu transportowi oraz sprawnej pracy podczas zarybienia narybek trafił do wody w doskonałej kondycji.

            Nadleśnictwo Choczewo planuje w tym roku dokonać jeszcze jednego zarybienia. Będzie to zarybienie linem (80 kg).

            Więcej informacji na temat dotychczasowych i przyszłych zarybień oraz odłowów można znaleźć w operacie rybackim dostępnym na stronie nadleśnictwa w zakładce „Wędkowanie”.

_____________________________________________________
Autor tekstu: Maciej Wójcik - podleśniczy leśnictwa Salino
Autor zdjęć: Jan Lenc - podleśniczy leśnictwa Dębina