Lista aktualności Lista aktualności

DRUGI PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNU W SASINIE – CEL WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę gruntu w m. Sasino na cel wypoczynkowo-rekreacyjny, z możliwością posadowienia budynku rekreacji indywidualnej (szt. 1), bez prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Nadleśnictwo Choczewo ogłosiło drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego (kat. użytkowa R VI klasy gleboznawczej) położonego w bliskim sąsiedztwie wsi Sasino:

 Oddz. 299-j-00 Leśnictwa Sasinoplac nr 1  o powierzchni 642 m2,  (zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 434/2, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo) wyłącznie na cele wypoczynkowo-rekreacyjne, bez prawa prowadzenia  działalności gospodarczej. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Po szczegóły dotyczące specyfikacji przetargu oraz informacje o możliwości pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Choczewo.

Oferty składać można do 29.05.2020r., do godziny 11.30. w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Choczewo przy ul. Świerkowej 8, 84-210 Choczewo.

Link do wskazanego zasobu podajemy poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/komunikaty_i_ogloszenia

Lokalizacje oraz powierzchnie gruntu do wydzierżawienia obrazuje załącznik (do pobrania poniżej)