Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Białogóra

Położenie: Mierzeja Kaszubska, na północ od Białogóry, otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia: 211,56ha, typ: florystyczny, forma krajobrazowa: zatorfione zagłębienie międzywydmowe w pasie wydm nadmorskich

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowego na polskim wybrzeżu kompleksu przestrzennego wydm i obniżeń międzywydmowych, zbiorowisk atlantyckiej roślinności torfowiskowej z ginącymi i rzadkimi gatunkami roślin na granicy ich geograficznego zasięgu, fitocenoz nadmorskiego boru bagiennego i bażynowego oraz ostoi żurawia.

Flora rezerwatu liczy ok. 80 gatunków, z czego 27 gatunków roślin naczyniowych i 3 gatunki roślin zarodnikowych. Najwartościowsze gatunki to: ponikło wielołodygowe (jedyne stanowisko na Pomorzu, równocześnie stanowisko najdalej wysunięte na wschód), przygiełka brunatna (jedno z najbogatszych stanowisk w Polsce), rdestnica podługowata, brzeżyca jednokwiatowa, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, woskownica europejska, wrzosiec bagienny, tajęża rozesłana, jeżogłówka pośrednia.

Rezerwat jest miejscem okresowego gniazdowania i regularnego przebywania żurawia.

Najpoważniejszymi zagrożeniami są: zmiany stosunków wodnych na terenie rezerwatu; nasilająca się sukcesja zagrażająca gatunkom roślin specjalnej troski; silna presja konnego ruchu turystycznego.