Lista aktualności Lista aktualności

Droga nadmorska Lubiatowo-Kopalino oficjalnie otwarta !

Miło nam poinformować, że 10 października 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia układu komunikacyjnego w Kompleksie Lubiatowskim ( trasa wiodąca od miejscowości Lubiatowo przez lasy nadmorskie do miejscowości Kopalino ).

     Inwestycja była efektem wspólnych działań Nadleśnictwa Choczewo i Gminy Choczewo, a jej obiekty oddano do użytku w lipcu 2017 r.     

     Przedsięwzięcie, którego końcowa wartość brutto zamknęła się łączna kwotą ok. 4.871 tys. zł, ( z czego ponad 1.340 tys. zł stanowiły środki UE ) realizowano pod nazwą „Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych pasa nadmorskiego w Gminie Choczewo”.

     Wydatki na budowę szlaków komunikacyjnych i infrastruktury im towarzyszącej sfinansowano ze środków Funduszu Leśnego, środków budżetowych Gminy Choczewo oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej ( w ramach zadania pn. „ Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną” ).

     W oficjalnym otwarciu układu komunikacyjnego, poza reprezentacją Nadleśnictwa Choczewo i Gminy Choczewo – gospodarzy uroczystości, uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.:

a) p. Andrzej Borowski - Zastępca Dyrektora Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej oraz p. Marcin Gutowski – przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej LP,

b) p. Adam Kwiatkowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,

c) p. Paweł Stępniewski - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku,

d) Nadleśniczowie nadleśnictw: Gdańsk, Wejherowo, Lębork, Strzebielino oraz Lipusz,

e) Wójtowie gmin: Choczewo, Krokowa oraz przedstawiciele gmin: Gniewino i Sulęczyno;

f ) p. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie,

g) przedstawiciele: Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni, lokalnego samorządu i in.

     Pobudowany układ komunikacyjny stanowi główny dojazd do nadmorskiej plaży na terenie powiatu wejherowskiego. W ramach układu komunikacyjnego wybudowano:

• ok. 5,9 km - dróg z kostki betonowej,

• ok. 5,5 km - ciągu pieszo-rowerowego,

• infrastrukturę turystyczną – wiaty, stoły, ławki, kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne,

• 4 - stanowiskową toaletę kontenerową.

     W bogatym programie uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 10,00 znalazły się:

a) uroczyste otwarcie układu komunikacyjnego w Kompleksie Lubiatowskim z przywitaniem przybyłych gości przez gospodarzy terenu – Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo – Bartłomieja Obajtka oraz Wójta Gminy Choczewo – Wiesława Gębkę,

b) symboliczne przecięcie wstęgi przez Zastępcę Dyr. Generalnego LP, Dyrektora RDLP Gdańsk, Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo oraz Wójta Gminy Choczewo,

c) poświęcenie obiektów inwestycji przez Ks. Wojciecha Szmeichela - proboszcza miejscowej Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie,

d) prezentacja terenowa układu komunikacyjnego w Kompleksie Lubiatowskim,

e) posadzenie pamiątkowych krzewów.

     Część oficjalną zakończono serwując poczęstunek dla zaproszonych gości w obiektach Fundacji „Mimo Wszystko” w m. Lubiatowo. Spotkanie to dało okazję do zaprezentowania dotychczasowych efektów kolejnej inwestycji realizowanej przez Nadleśnictwo Choczewo: budowy szlaku pieszo-rowerowego wiodącego od obiektów Fundacji do morza oraz przedstawienia przez Dyrektora – p. Tomasza Gzowskiego owoców bogatej działalności Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Choczewo i jej okolicach.

     Całość przedsięwzięcia stanowiącego element wybrzeża będącego dla Powiatu Wejherowskiego jedynym „oknem” na Bałtyk, poza niewątpliwymi walorami estetycznymi, zadowoleniem rdzennych mieszkańców pasa nadmorskiego oraz turystów tłumnie odwiedzających nasz piękny zakątek u wybrzeża Bałtyku, skutkuje przede wszystkim:

a) znaczącym usprawnieniem bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w pasie nadmorskim miejscowości Lubiatowo i Kopalino,

b) trwałą poprawą warunków drogowych na odcinku wiodącym z m. Lubiatowo do plaży oraz wzdłuż wybrzeża – do m. Kopalino,

c) istotnym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa pożarowego lasów nadmorskich,

d) zabezpieczeniem zrównoważonego rozwoju lokalnego środowiska naturalnego w warunkach okresowej ( sezony letnie), intensywnej penetracji turystycznej,

     Poniżej zamieszczamy film wykonany z lotu ptaka, który doskonale oddaje rozmach zrealizowanej inwestycji i jednocześnie potwierdza udaną próbę jej „wtopienia” w naturalny krajobraz - proszę kliknąć poniżej:

Film dotyczący opisywanej inwestycji dostępny jest również na naszym Facebooku pod adresem (kliknij):

https://www.facebook.com/nadlesnictwo.choczewo/videos/vb.1148998355142482/1715722635136715/?type=2&theater

Osoby pragnące nieco wybiec poza dane przedstawione w niniejszym tekście, które chciałyby zapoznać się z bliższymi szczegółami zrealizowanej inwestycji, odsyłamy  do zamieszczonej poniżej prezentacji: