Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs plastyczny - Las i jego mieszkańcy

Nadleśnictwo Choczewo pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Las i jego mieszkańcy

Regulamin Konkursu plastycznego pt. „Las i jego mieszkańcy"

1. Organizatorzy:

• Nadleśnictwo Choczewo pragnie zaprosić dzieci Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastyczny pt. „Las i jego mieszkańcy".

• Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnych dla potrzeb projektu. Dane osobowe uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia konkursu.

• Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl

2. Cel konkursu:

• Inspirowanie do pracy twórczej

• Przybliżenie uczestnikom konkursu, wiedzy o gatunkach zwierząt żyjących w polskich lasach. Motywowanie dzieci do poznawania przyrody otaczającej i odkrywania nowej wiedzy przyrodniczej. Ekosystemy leśne są najbogatszymi pod względem ilości gatunków. Konkurs ma za zadanie pokazać bogactwo gatunków żyjących w naszych lasach, głównym kryterium będzie więc ocena doboru tematu pracy.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych

4. Temat konkursu brzmi „Las i jego mieszkańcy" Zadaniem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych, dowolną techniką płaską. Format pracy A3. Bohaterami pracy konkursowej mogą stać się owady, mięczaki, płazy, ryby, gady, ptaki i ssaki, wszystkie żyjące w ekosystemach leśnych. Dobór tematu pracy jest najważniejszym kryterium oceny.

5. Ocena prac

• Jury konkursu plastycznego zostanie utworzone przez przedstawicieli Nadleśnictwa Choczewo

• Kryteria oceny prac konkursowych będą:

-oryginalność, pomysłowość technik prac jak również tematu pracy,

-estetyka wykonania pracy,

-walory artystyczne.

• Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

6. Terminy i tryb nadsyłania prac

• Konkurs rozpoczyna się 12 września 2016 roku

• Prace konkursowe będą przyjmowane do 21 października 2016 roku • Prace należy dostarczyć do Nadleśnictwa Choczewo do Pani Marty Jankowskiej

• Prace należy dostarczyć wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu, podpisana przez rodzica

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2016 roku. Wyniki i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl oraz na portalu Facebook Nadleśnictwo Choczewo

8. Nagrody

• W konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz nagrody za 2 i 3 miejsce. Przewidziana nagroda za zajęcie I miejsce to zestaw książek o tematyce leśnej, program multimedialny, latawiec. Za zajęcie II miejsca zestaw książek o tematyce leśnej, film na DVD Dzika przyroda w sercu Europy oraz maskotka. Nagroda za zajęcie III miejsca to zestaw książek o tematyce leśnej oraz maskotka.

• Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Choczewo.

• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody

9. Postanowienia końcowe

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie

• Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na portalu Facebook i na stronie internetowej.

• Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie

• Prace oddane po terminie bądź be z karty zgłoszenia nie będą oceniane

• Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przedstawiony regulamin konkursu

• Nadesłane na konkurs prac przechodzą na własność organizatora

10. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Marta Jankowską tel. (058) 572 26 32

e-mail marta.jankowska@gdansk.lasy.gov.pl

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie !

Materiały do pobrania