Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choczewo informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w szczególności w przypadku ich bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych lub regulacji granicy polno-leśnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Choczewo na terenie gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Łęczyce, Luzino.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 58 572 26 00, e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl