Lista aktualności Lista aktualności

Zamówienia publiczne

Postępowanie: Wykonanie odcinkowych - interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2021

 

W załączniku:

1) INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

2) INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

3) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY