„Zanocuj w lesie” - Leśnictwo Zwartowo

Nadleśnictwo Choczewo wyznaczyło specjalny obszar leśny, gdzie miłośnicy przyrody będą mogli spędzić noc w lesie, bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Bank Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji mBDL Android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Uwaga: z powierzchni Leśnictwa Zwartowo wyznaczonej do funkcjonowania programu „Zanocuj w lesie” został wyłączony obszar chroniony (Rezerwat Przyrody Borkowskie Wąwozy) obejmujący następujące wydzielenia:340 -i,341 -b, 341 -c,341 -~a, 341 -~c, 342 -b, 342 -c,342 -d, 342 -~d.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (materiały do pobrania).

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska:

  • mając na uwadze zagrożenie pożarowe, na terenie Nadleśnictwa Choczewo  nie wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonego do rozpalenia ogniska.

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.
Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, który oznakowany jest w terenie (przy drogach i szlakach w rejonie wykonywanych prac) za pomocą żółtych tablic ostrzegawczych z podaną przyczyną i okresem obowiązywania zakazu. (materiały do pobrania)

6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków:

  • „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie prośby na adres: choczewo@gdańsk.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Zgłoszenie noclegu powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego;
  • telefon kontaktowy;
  • mail kontaktowy;
  • liczbę nocy (daty);
  • liczbę osób;
  • planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru);
  • zgodę na gromadzenie danych osobowych
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie”.

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatorów programu w nadleśnictwie:

Justyna Szambelańczyk, tel. 602 105 619, email: j.szambelanczyk@gdansk.lasy.gov.pl

Wit Witkowski, tel. 694 417 627, email: wit.witkowski@gdansk.lasy.gov.pl

 

Nadleśnictwo Choczewo przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienie ankiety dot. Programu "Zanocuj w lesie".