Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Integralna częścią gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka. Człowiek od wieków pozyskiwał zwierzynę naszych lasów dla zaspokajania własnych potrzeb życiowych. Łowiectwo dziś zmieniło swój charakter i jest elementem ochrony przyrody.

 

Antropopresja spowodowała nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym. Skurczenie wielkoobszarowych kompleksów leśnych, wszechobecne  szlaki komunikacyjne i zanieczyszczenie środowiska wpłynęło na zachwianie równowagi w populacjach zwierząt leśnych. Racjonalna gospodarka łowiecka ma za zadanie kontrolować stany zwierzyny. Rolą leśników i myśliwych jest poprawa środowiska bytowego zwierząt oraz łagodzenie konfliktów pomiędzy zwierzyną leśną a gospodarką człowieka.

Na terenie Nadleśnictwa Choczewo gospodarką łowiecką zajmują się Koła łowieckie. Swoje działania opierają na 10 letnich Łowieckich Planach Hodowlanych. Obecny Plan obowiązuje do 2017 roku. Dzierżawcami  9 obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa jest 8 Kół Łowieckich.

Urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarce łowieckiej na terenie gruntów leśnych nadleśnictwa są ambony w ilości  96 szt., zwyżki 90 szt., paśniki  71 szt. oraz 5 szt. karmisk czyli miejsc wykładania karmy.

W Choczewskich lasach żyje wiele gatunków zwierząt, między innymi spotkać można zwierzynę grubą czyli jelenie, daniele, sarny, i dziki. Zwierzynę drobną: lisy, kuny, jenoty, borsuki, zające, kuropatwy, tchórze, bażanty, piżmaki, szopy pracze. Widywane są również wilki. W 2014 roku stan zwierzyny w Nadleśnictwie Choczewo został zinwentaryzowany na liczbę: 929 szt. jelenia, 1478 szt. sarny, 626 szt. dzików.