Położenie

Nadleśnictwo Choczewo to 24km plaż i wydm, bory sosnowe, dąbrowy i piękne buczyny porastające wzniesienia sięgające 170m n. p. m.

Galeria zdjęć

Kolory wiosennych kwiatów leśnych

Historia

Historia Nadleśnictwa Choczewo sięga 1945 roku

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.