Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie lasu

Nadleśnictwo Choczewo wprowadza do stosowania nowe zasady udostępniania lasu. W przypadku gdy ktoś planuje zorganizowanie imprezy sportowej, turystycznej lub innej o charakterze komercyjnym zobowiązany jest do złożenia wniosku (wniosek w wersji papierowej lub wniosek w wersji online) na 30 dni przed planowanym terminem  przedsięwzięcia. W tej sprawie można kontaktować się z Panią Agnieszką Ujmą tel. (58) 572 26 32, agnieszka.ujma@gdansk.lasy.gov.pl

Jeżeli ktoś nie organizuje imprezy komercyjnej a potrzebuje jednorazowej zgody na wjazd do lasu może starać się o uzyskanie przepustki na wjazd do lasu. W tym przypadku prosimy o kontakt z Panem Rafałem Skowronkiem tel. (58) 572 26 16, rafal.skowronek@gdansk.lasy.gov.pl