Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lat, a przeciętna zasobność wynosi 245 m 3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 38% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 60% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2% – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

  

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12% – I klasa
 • 13% – II klasa
 • 21% – III klasa
 • 19% – IV klasa
 • 12% – V klasa
 • 13% – VI klasa i starsze
 • 10%– drzewostany w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia

Przeciętna zasobność drzewostanów:

 • Sosna – 266 m3/ha
 • Modrzew – 229 m3/ha
 • Świerk – 242 m3/ha
 • Buk – 202 m3/ha
 • Dąb– 255 m3/ha
 • Brzoza – 231 m3/ha

Miąższość drewna martwego

 • drewno martwych drzew stojących i złomów – 26 250 m3
 • drewno drzew leżących i fragmentów drzew martwych – 52 121 m3