Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Choczewo posiada dwa certyfikaty odpowiedzialnej gospodarki leśnej:FSC i PEFC

Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze standardami gospodarki leśnej firm certyfikujących. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie wszelkich prac z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu. W pierwszych latach certyfikacji polskich lasów w Nadleśnictwie Choczewo obowiązywał certyfikat FSC. Skrót  pochodzi od nazwy organizacji Forest Stewardship Council Asociación Civil założonej w 1993 roku w Meksyku. Celem działalności tej organizacji jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie.

Certyfikat FSC działa w Nadleśnictwie od 13.11.2012 r. do dnia 12.11. 2017 r. Nr certyfikatu SGS-FM/COC- 000007.

Przedłużony na kolejny okres - do 12.11.2022 r. - certyfikat FSC, z możliwością jego pobrania przez firmy zewnętrzne, przedstawiamy pod tekstem tego artykułu w formie załącznika.

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te zostały akredytowane w październiku 2008 r.

W Nadleśnictwie Choczewo pierwotny certyfikat PEFC działał od 22 maja 2012 r. ( numer certyfikatu: PL PEFC-12/0027-2).

Aktualnie obowiązujący certyfikat PEFC dla naszej jednostki ma identyfikator: BVCPL/PEFCFM/05-1 i jest ważny do 21 maja 2021 r.