Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie województwa pomorskiego wyznaczono 337 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 2865,73 ha (według stanu na 31.12.2008). Na gruntach nadleśnictwa istnieje 9 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 22,84ha zatwierdzonych przez Wojewodę Pomorskiego.

  1. Torfowisko przejściowe - „Gajówka"  (1,78 ha) położone w leśnictwie Szklana Huta.
  2. Oczko wodne - „Osoczne Oczko" (1,36 ha) położone w leśnictwie Szklana Huta.
  3. Torfowisko - „Torfowisko w Szklanej Hucie" (0,86 ha) zlokalizowane na terenie leśnictwa Białogóra.
  4. Torfowisko - „Białogórskie torfowisko" (2,58 ha) położone w leśnictwie Białogóra.
  5. Zbiorowiska źródliskowe - „Źródliska Bezimiennej" (1,30 ha) zlokalizowane na terenie leśnictwa Białogóra.
  6. Torfowisko przejściowe - „Zwarcienko" (2,18 ha) znajdujące się w leśnictwie Dębina.
  7. Torfowisko przejściowe - „Diabelski Opar" (6,17 ha) położone w leśnictwie Dębina.
  8. Torfowisko przejściowe - „Maluszek" (2,58 ha) położone w leśnictwie Brodnica.
  9. Torfowisko przejściowe - „Wysokie" (5,44 ha) zlokalizowane na terenie leśnictwa Brodnica.